15 மார்., 2012

தண்டிக்கப்படாத போர்க்குற்றங்கள் -Sri Lanka's Killing Fields 2 ...

ஒரு உயிர் உன்னதமானது என்பதை நானறிவேன்; 
ஆனால் உயிரிலும் உன்னதமானது எமது உரிமை, எமது சுதந்திரம், எமது கவுரவம். - தோழமையுடன், ஸ்டாலின் பெலிக்ஸ்..


கருத்துகள் இல்லை: